Student2Student – שיעורים פרטיים בין סטודנטים במחיר הוגן

Student2Student
שיעורים פרטיים - Student2Student

שלום לכלל הסטודנטים שלנו 🙂

אנו עדים לכך שבתקופה האחרונה יש עליה בכמות הסטודנטים אשר מרגישים כי הם צריכים עזרה ממורים פרטיים.
על מנת להקל על התהליך ולחשוף את כלל הסטודנטים שלנו לאפשרות זו חשבנו על פרויקט חדש שיעזור בקישור לשני הצדדים.

סטודנטים משנים מתקדמות במסלול שלנו שעברו את הקורסים יעבירו שיעורים פרטיים לסטודנטים מהשנים הנמוכות בעלות קבועה והוגנת.

מתעניינים בקבלת שיעורים פרטיים

בקרוב העמוד הזה יתעדכן ותוכלו להיחשף לרשימת "מורים פרטיים" שהם למעשה סטודנטים של IMS שמעוניינים לבצע שיעורים פרטיים עם כלל הפרטים על המורה (שם, מספר טלפון, קורסים בהם הסטודנט מעביר שיעורים, אופן העברת השיעורים ומחיר).

מתעניינים בהעברת שיעורים פרטיים

סטודנטים אשר מרגישים שהם יכולים לעזור לסטודנטים אחרים בזמנם הפנוי יוכלו לעשות זו בדרך מהירה ונגישה.

קישור להרשמה כמורה – קישור

* שימו לב שלאחר הרשמה בקישור המורים יצטרכו לעבור שיחה עם נציג IMS על מנת לאמת את הפרטים של המורים.

רשימת מורים – בקרוב

שםמספר פלאפוןקורסים שיכול להעביר שיעוריםאופן העברת השיעוריםעלויות

*נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.