רישמו חבר שמתעניין באחת מתוכניות הלימודים שלנו וקבלו בסוף שנה אזרחית הטבה כספית. כמה מקבלים ומה התנאים? גלגלו למטה /\

טופס רישום חבר

הטופס מתחלק לשני חלקים. קודם פרטי הממליץ ופרטי החבר המתעניין. 

תנאי ההטבה נמצאים בהמשך העמוד

פרטים על ההטבה

  • ממליץ שרשם 1-2 סטודנטים מקבל 350 ש"ח על הנרשם הראשון והשני.
  • ממליץ שרשם 3-5 סטודנטים מקבל 400 ש"ח על הנרשם השלישי עד החמישי.
  • ממליץ שרשם 5+ סטודנטים מקבל 450 ש"ח על הנרשם החמישי ומעלה.

תנאים ומדיניות – עדכון 2022:

  1. טופס ההמלצה תקף לאותה השנה. במידה והמתעניין רוצה להירשם לשנה אחרת, הממליץ צריך לרשום אותו שוב מה1 לדצמבר.
  2. המתעניין מקבל מייל עם הפרטים שהממליץ מילא, המתעניין יכול להגיב ולהגיד שלא באמת מעוניין שהרישום יעבור דרך הממליץ, ואז הממליץ לא מקבל את ההטבה.

  3. במידה ושני ממליצים כתבו בטופס את אותו המתעניין – הראשון ששלח לנו את הטופס הוא שיקבל עבורוה את ההטבה.

  4. ההטבה תועבר אליכם בהעברה בנקאית לחשבון ישראלי שתציינו בפנינו, לא לפני תחילת חודש דצמבר שאחרי תחילת השנה האקדמית בה התחילו ללמוד המועמדים עליהם המלצתם בטופס ההמלצה ובהתאם לתלוש שכר שיונפק או חשבונית מס לחילופין.

  5. ניתן להמליץ על מתעניינים עד ששילמו את דמי הליווי והטיפול.

  6. ההטבה ניתנת עבור נרשמים חדשים שהממליץ רשם.
  7. הממליץ צריך למלא טופס חדש לכל מתעניין.

*נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.