null IMS לימודי רפואה בחו\"ל

רישום ראשון במשטרה לקבלת אשרת שהייה

עזרה לסטודנטים חדשים לעבור את תהליך הרישום באופן קצת יותר מובן ונעים. להזכירכם ניתן לקבל עזרה מאינגריד בתהליך קבלת אשרת שהייה.