null

רישום ראשון במשטרה לקבלת אשרת שהייה

עזרה לסטודנטים חדשים לעבור את תהליך הרישום באופן קצת יותר מובן ונעים. להזכירכם ניתן לקבל עזרה מאינגריד בתהליך קבלת אשרת שהייה.